Kor for børn og unge

Ødsted Kirkekor foran Ødsted Kirke

Det er noget særligt at synge i kor. At bruge sin egen krop til sammen med andre at skabe musik, somme
tider med klaver eller andre instrumenter, og somme tider ganske alene. Vejen til sangstemmen går gennem sjove øvelser og udfordringer, håndtegn og dans. Og pludselig synger man flerstemmigt. Når vi
synger i kirken, synger vi sammen med menigheden med på salmerne, men har også af og til vores egne indslag.

De seneste par år har kirkekoret øvet på skolen. Det vil vi fortsat gøre. Men af og til, gerne op til en medvirken ved en gudstjeneste, tager vi turen til sognehuset og kirken; og så oplever vi, at det bare er bedre og også hyggeligere at synge i sognehuset.

Øvetider

Organist Henriette Hoppe.

Efter sommerferien optager Ødsted Kirkekor nye medlemmer til opstart en onsdag sidst i august. Det er for børn fra 3. klasse og op. Vi har det ”lille” hold fra 3.-5. kl. og det ”store”, hvor nogle har været med i flere år, fra 6. og op. Man kan sagtens tilmelde sig koret, selv om man er ældre end 3. klasse. Vi forventer, at der kommer opslag på skoleintra, men man kan også holde øje med nyt her på hjemmesiden eller kontakte korleder Henriette Hoppe direkte.

Tid og sted for korprøverne:
Efter sommerferien flytter korprøverne fra tirsdag til onsdag. De foregår fortsat i Ødsted skoles musiklokale efter skoletid.

 

Kl. 14.00-15.00: Korprøve for 3.-5. klassetrin.
Kl. 15.00-16.00: Korprøve for 6. kl. og opefter.

Vi synger salmer, både de gamle og nogle helt nye, men også meget andet musik. Der bliver måske også andre aktiviteter.

Koret har tidligere deltaget i korstævner, sunget med Sigurd Barrett og plejer at være med til enkelte gudstjenester i årets løb.

Kontakt:
Henriette Hoppe: henrietteholmhoppe@gmail.com.
Tlf.: 22 59 68 13