Konfirmander 2017-18

Forberedelsestiden


Konfirmationstiden er en forberedelsestid, der dels består af undervisning, dels af oplevelser og dels af indøvelse i kristendommen.
Undervisningen er fordelt på to lejrture, en weekend med overnatning i kirken, deltagelse i mindst 8 gudstjenester samt fire hele dage fordelt på året.

Datoerne er følgende:

Søndag d. 3/9: Konfirmationsopstartsgudstjeneste i Ødsted

Torsdag d. 21/9-lørdag d. 23/9: Konfirmandlejr

Søndag d. 24/9: Gudstjeneste i Jerlev Kirke, konfirmanderne møder kl. 10 i kirken

Torsdag d. 2/11: Konfirmandrollespil i Vejle

Søndag d. 19/11: Gudstjeneste i Jerlev Kirke, konfirmanderne møder kl. 8.30 i kirken

Tirsdag d. 21/11: Udflugt til Møgelkær Statsfængsel

Søndag d. 26/11: Gudstjeneste i Ødsted Kirke, konfirmanderne møder kl. 10 i kirken

Onsdag d. 6/12: Forældremøde + julehygge om aftenen i sognehuset

Jul/Nytår 2018

Torsdag d. 1/2-lørdag d. 3/2: Konfirmandlejr

Lørdag d. 10/3-søndag d. 11/3: Diakoniweekend med overnatning i kirken, gudstjeneste og indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.

Onsdag d. 21/3 kl. 8-14: Konfirmanddag

Torsdag d. 19/4: Generalprøve på konfirmationsdagen, Ødsted Kirke, kl. 8-14

Onsdag d. 25/4: Generalprøve på konfirmationsdagen, Jerlev Kirke, kl. 8-14

Fredag d. 27/4: Konfirmationer i Ødsted Kirke

Søndag d. 29/4: Konfirmationer i Jerlev Kirke

Der tages forbehold for enkelte ændringer, men hovedlinjerne er, som I kan se dem ovenfor.

Det er alt sammen obligatorisk, hvis man tilmelder sig.

Der er skrevet fire gudstjenester ind i planen, og der kommer fire mere på efter nytår. Det er vigtigt, at konfirmanderne kommer til de otte gudstjenester. De skal møde en halv time inden gudstjenesten, hvor jeg vil introducere gudstjenesten, og vi sammen vil tale om indholdet.

Alle konfirmander og forældre er særligt indbudte til konfirmandopstartsgudstjeneste søndag d. 3. september kl. 10.30 i Ødsted kirke. Det bliver en lidt anderledes gudstjeneste end sædvanligt. Umiddelbart efter gudstjenesten er der en kort pause, hvor der bydes på en sodavand og kaffe i sognehuset. Efterfølgende er der velkomst og orientering om konfirmationsforberedelsen.

Kommunikation

Til kommunikation med forældre bruger jeg mail og til konfirmander bruges SMS, og derfor er det vigtigt at angive mailadresser og mobilnumre på tilmeldingen. 

Med venlig hilsen

Martin Bonde Eriksen

Sognepræst i Ødsted og Jerlev sogne