Minikonfirmandundervisning i Ødsted sognehus

Alle børn i 3. klasse i Jerlev og Ødsted sogne vil modtage en invitation til minikonfirmandforløbet. 

Det er ni spændende gange med oplevelser og fortællinger fra bibelen og kristendommen. Vi skal lege, lytte og lære, vi skal synge og male. 

Forløbet afsluttes med en festlig gudstjeneste i Ødsted kirke.

Minikonfirmandforløbet giver børnene mulighed for ved leg, sang og samtaler at lære om nogle af bibelens fortællinger, få kendskab til kirkerummet og lære nogle salmer og Fadervor.

Tilbuddet om at kunne blive "minikonfirmand" udbydes i hele Folkekirken i Danmark for børn på 3. eller 4. årgang , og de fleste steder oplever man meget stor opbakning til initiativet.

Formålet er, i samarbejde med forældrene, at give børnene kendskab til kirke og kristendom ud fra børnenes egne erfaringer og spørgsmål. Da det er et ret begrænset antal undervisningstimer, kan man kun tale om en "smagsprøve" til den egentlige konfirmandundervisning i 7. klasse. Børnene skal gerne opleve, at det er godt og spændende at komme til undervisning i Sognehuset, så der er noget at glæde sig til senere.

Der er i 7. klasse intet krav om, at man skal have været minikonfirmand for at kunne blive konfirmeret.
 
Undervisningen foregår om eftermiddag efter skole. Vores frivillige hjælpere mødes med børnene ved Ødsted skole og går med dem til sognehuset, hvor vi sørger for lidt eftermiddagsmad.

Efter endt undervisning skal børnene selv komme hjem fra sognehuset.

Et nyt hold tilbydes i foråret 2019.