Minikonfirmander

Fra onsdag den 11. april til den 30. maj er der minikonfirmandundervisning i Ødsted sognehus.

Alle børn i 3. klasse i Jerlev og Ødsted sogne vil i løbet af marts måned med posten modtage en invitation til at deltage.

Det er otte spændende gange med oplevelser og fortællinger fra bibelen og kristendommen. Vi skal lege, lytte og lære, vi skal synge og male. 

Forløbet afsluttes med en festlig gudstjeneste i Ødsted kirke den 10. juni kl. 10.30, hvor minikonfirmanderne får overrakt et fint diplom, og hvor hele familien er inviteret med.  

Minikonfirmandforløbet giver børnene mulighed for ved leg, sang og samtaler at lære om nogle af bibelens fortællinger, få kendskab til kirkerummet og lære nogle salmer og Fadervor.

Det er sognemedhjælperen i Ødsted og Jerlev sogne, Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen, der står for undervisningen. Hun har undervist i mange år, og det gør hun med indfølingsevne og forstand, så rammerne bliver ideelle og minikonfirmanderne får en god oplevelse ud af det.

Af og til kommer også sognepræsten på besøg og fortæller om det, der sker i kirken.

Undervisningen er gratis.