Invitation til alle minikonfirmander

Minikonfirmander

Fra onsdag den 18. april til den 6. juni er der minikonfirmandundervisning i Ødsted sognehus.

Alle børn i 3. klasse i Jerlev og Ødsted sogne modtager invitation på Ødsted Skoles forældreintra. Invitationen kan også hentes her på siden.

Det er otte spændende gange med oplevelser og fortællinger fra bibelen og kristendommen. Vi skal lege, lytte og lære, vi skal synge og male. 

Forløbet afsluttes med en festlig gudstjeneste i Ødsted kirke den 10. juni kl. 10.30, hvor minikonfirmanderne får overrakt et fint diplom, og hvor hele familien er inviteret med.  

Minikonfirmandforløbet giver børnene mulighed for ved leg, sang og samtaler at lære om nogle af bibelens fortællinger, få kendskab til kirkerummet og lære nogle salmer og Fadervor.

Det er sognemedhjælperen i Ødsted og Jerlev sogne, Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen, der står for undervisningen. Hun har undervist i mange år, og det gør hun med indfølingsevne og forstand, så rammerne bliver ideelle og minikonfirmanderne får en god oplevelse ud af det.

Af og til kommer også sognepræsten på besøg og fortæller om det, der sker i kirken.

Børnene bliver afhentet ved skolen af frivillige, der følges med dem op til sognehuset.


Tilmelding

Undervisningen er gratis, men det er nødvendigt at tilmelde sig.

Skriv til sognemedhjælper Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen på smh@randboel-noerupkirker.dk

Vi vil gerne have følgende oplysninger:

Barnets navn
Barnets mobilnummer
Forældres navne
Kontaktoplysninger til forældre: Mobilnummer og emailadresse
Samtykke til at anvende billeder i kirkeblad, på hjemmeside og facebook: ja/nej
Cykler eller går jeres barn til sognehuset

Tilmeldingsfrist d. 11. april