Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling

Søndag den 10. marts

I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer, som rammer os alle
sammen. Men som rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande. Her er man ikke nær så godt klædt på
til det nye klima, som vi er i Danmark. Man mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet ved oversvømmelser. Man mangler broer, der kan bringe folk i sikkerhed. Mangler vand, når tørken tømmer depoterne. Mangler mad, når ressourcerne slipper op.
Klimaforandringer er en af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker – svarende til hver niende
verdensborger – sulter. Og at tallet er på vej op. Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi kender dem. Og vi har brug for dig. Som indsamler er du med til at samle ind til broer, diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod katastrofer. Du er med til at samle ind til rent drikkevand og mad, der kan overleve tørken. Du er med til at klæde verden på til klimaforandringerne. Og du er ikke alene. Du er én ud af tusindvis af indsamlere, der står sammen om verdens nok vigtigste sag.
I Ødsted og Jerlev sogne begynder vi sogneindsamling med en gudstjeneste kl. 10.30 i Ødsted kirke. Derefter mødes vi i sognehuset og går afsted derfra. Konfirmanderne er igen i år med til at samle ind. Vi håber at kunne sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognene får mulighed for at give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning. Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem ulighed. Derfor lyder opfordringen fra Folkekirkens Nødhjælp:

Del din søndag med verdens mest udsatte, og meld dig som indsamler hos:

Åse Schrøder, Ødsted: 26 81 50 23 svanenaase@gmail.com
Carsten Bjerre, Jerlev: 40 15 48 78 carstenbjerre@profibermail.dk