Sogneaftener

Bliv oplyst og bliv opløftet! Sogneaftener er godt for legeme og sjæl.

Sogneaftener er varme og spændende aftener med kulturelle oplevelser, der handler om livets vigtigste spørgsmål. Der kan foregå mange forskellige ting. Et par gange om året har vi sangaftener, hvor vi synger højskolesange og salmer. Vi har foredrag flere gange om året, og af og til viser vi en film med et dybere indhold.

Kom og vær med til hyggeligt og engagerende samvær - hvor man helt sikkert går opløftet hjem, og måske er man blevet lidt klogere...

I løbet af aftenen serveres der kaffe for et rimeligt beløb.


Menighedsrådsvalg 2020

Onsdag den 19. august kl. 19.30 er der orienteringsmøde i Ødsted sognehus.

I september 2020 er der menighedsrådsvalg. Her skal der vælges 10 menighedsrådsmedlemmer til menighedsrådet i Ødsted og Jerlev sogne, fem medlemmer fra hvert sogn.
Ved det offentlige orienteringsmøde er der en fastlagt dagsorden, hvor menighedsrådet fortæller om det arbejde, der er gjort i den seneste periode, orienterer om regnskab og budget, samt fortæller om visioner og idéer til det kommende menighedsråd. Der er også en mere teknisk del af mødet, hvor der redegøres for menighedsrådsvalget 2020.

Hvis du har interesse i menighedsrådets arbejde, og måske endda overvejer at stille op til menighedsrådet, opfordrer vi dig til at komme denne aften og blive klogere på, hvad der foregår i menighedsrådet, og hvordan rådet arbejder.


Sommermøde

Søndag den 6. september kl. 13.30 i Højen Kirke og Højen Sognehus:

Gudstjeneste og foredrag ved provst Dorte Volck Paulsen

Sommermødet begynder med gudstjeneste i Højen Kirke, hvor Dorte Volck Paulsen prædiker. Efter gudstjenesten serveres der kaffe, te og kage i sognehuset. Og Dorte Volck Paulsen vil holde et foredrag over emnet:
Hvad jeg fandt på loftet i det gamle zinkbadekar på gården i Sønderjylland!

Første og anden verdenskrig er ikke langt væk, når man færdes i grænselandet. Og når jeg taler om grænseland, så tænker jeg både på Sydslesvig syd for grænsen og Sønderjylland nord for grænsen.

Jeg føler mig tilknyttet grænselandet pga. familierelationer, men også fordi folk har fortalt mig deres historie! Historierne har gjort stort indtryk og sat mit eget liv i perspektiv! Da jeg så også var så heldig, at blive gift med en sønderjyde, fandt jeg alverdens skatte og historier oppe i badekarret på loftet.

Alle disse historier vil jeg glæde mig til at dele med jer i mit foredrag!
Med venlig hilsen sognepræst Dorte Volck Paulsen, Provst i Vejle.

Højen Voksenkor medvirker ved sommermødet.
Alle er hjertelig velkomne!


Sogneudflugt

Sogneudflugt i ”Genforeningens tegn” søndag den 13. september fælles for Højen, Jerlev og Ødsted sogne

Programmet offentliggøres senere.

Der vil også ligge programmer i kirken.

Turleder er Kurt Stoldt.


Efterårsmøde


Torsdag den 22. oktober kl. 19.30 i Jerlev forsamlingshus:

”Genforeningen – den lykkeligste begivenhed i Danmarks historie” v/ René Rasmussen, museumsinspektør for Museum Sønderjylland.

Genforeningen i 1920 blev i samtiden kaldt “den lykkeligste begivenhed i Danmarks historie”. Efter er 56 års tysk styre afgjorde sønderjyderne med stemmesedlen, hvilket land de ønskede at tilhøre. Forud var gået hårde kampe og mange diskussioner. Men ved de to folkeafstemninger den 10. februar og den 14.marts afgjorde sønderjyderne, hvor grænsen skulle ligge.

Museumsinspektør René Rasmussen fra Museum Sønderjylland fortæller den dramatiske, rørende og til tider morsomme historie om dengang, Sønderjylland vendte hjem til Danmark.

Mød op til en tankevækkende og spændende aften!

Kaffen koster 40 kr. Husk kontanter!


Torsdag den 4. februar kl. 19.00 i Sct. Nicolai kirke

Velkommen til Vejle Provstis gudstjeneste i forbindelse med 100 året for Genforeningen med efterfølgende foredrag ved kirkehistoriker Carsten Byrial Bach-Nielsen.

Klokkespillet i Sct. Nicolai spiller kendte sange fra genforeningstiden forud for gudstjenesten og provst Dorte Volck Paulsen vil i gudstjenesten læse højt af kilder fra genforeningstiden og tiden op til 1920. Sognepræst Maibrit Pedersen er liturg og sognepræst Ulrik Overgaard og Maria Gitz Christiansen prædiker. 

Program efter gudstjenesten:

19.45:            Stående kold forfriskning bagerst i kirken

20.00:            Foredrag ved professor i Kirkehistorie og forfatter Carsten Byrial Bach-Nielsen  

Genforeningen 1920 – kirkeligt og ideologisk

Vi taler om genforening, men i virkeligheden er der tale om, at Slesvig blev delt i 1920. Halvdelen gik til Danmark og halvdelen til Tyskland. Hvad der siden 1867 havde været preussisk administreret, skulle nu blive dansk. Den nordlige del af hertugdømmet skulle smedes ubrydeligt sammen med kongeriget Danmark. Det var en operation, der krævede omtanke, for de kirkelige forhold var ret forskellige i Tyskland og Danmark. I virkeligheden varede den kirkelige genforening mange år, og der er endnu rester tilbage af den tyske administration.
Naturligvis var glæden over afstemningen i 1920 stor, men den fandt sted på en tragisk baggrund, nemlig Verdenskrigen og ikke mindst Versaillesfreden. De nationale spændinger søgtes holdt i ave, men der var endnu stemmer, der ikke glemte det gamle had – overraskende nok blandt tidens store og fejrede digtere som Johannes Jørgensen og Valdemar Rørdam. Havde tiden op til Verdenskrigen vitterlig været så mørk, som det skildredes? Vi skal forsøge at balancere mellem de ekstreme positioner – og se frem mod den fredelige sameksistens, der blev det endelige resultat af det, der begyndte i 1920.

Herefter mulighed for spørgsmål/debat.

Kl. 21.30:  Afslutning v. provsten

Arr: Grænseforeningen Vejle Vesteregn & Vejle Provsti