Sogneaftener

Bliv oplyst og bliv opløftet! Sogneaftener er godt for legeme og sjæl.

Sogneaftener er varme og spændende aftener med kulturelle oplevelser, der handler om livets vigtigste spørgsmål. Der kan foregå mange forskellige ting. Et par gange om året har vi sangaftener, hvor vi synger højskolesange og salmer. Vi har foredrag flere gange om året, og af og til viser vi en film med et dybere indhold.

Kom og vær med til hyggeligt og engagerende samvær - hvor man helt sikkert går opløftet hjem, og måske er man blevet lidt klogere...

I løbet af aftenen serveres der kaffe for et rimeligt beløb.


Forårsmøde i Højen Sognehus

Torsdag d. 28. marts kl. 19.00

”Broen til det andet menneske” ved Per Schultz Jørgensen

Et socialt bånd skabes i nærvær og involvering, her udvikles forbundethed som venskab, fortrolighed og kærlighed. Forbundethed opstår ved at gå over broen og ind i den andens oplevede verden og bidrage til forståelsen af den.

Hvorfor er det så svært? Det er det, fordi vi oftest helst vil tale om os selv og glemmer at lytte og leve os ind i den andens verden, men det er vigtigt at gøre det – ikke mindst fordi kvaliteten af vores sociale bånd er afgørende for både livslængde og livskvalitet.

Per Schultz Jørgensen:
Uddannet som cand.psych. og skolelærer har Per Schultz Jørgensen en bred erfaring i arbejdet med børn og unge. Han er derudover også dr. phil. fra Københavns Universitet. Siden Børnerådets stiftelse har Per Schultz Jørgensen været medlem og i årene 1998-2001 været formand. Som professor har han været ansat på Københavns Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet og på Socialforskningsinstituttet. Her har han blandt andet beskæftiget sig med undersøgelser af børn og unge, forholdet til deres familie, skolen, fritidsliv og ikke mindst sundhed. Per Schultz Jørgensen er børne- og familieforsker, og det har han været i en årrække.
Foruden sit virke som foredragsholder har han også udgivet en række artikler og bøger om børn og familieforhold.

Kaffen koster 40 kr. Foredraget er gratis.