Tilbud om sorggruppe

Vi har oprettet et tilbud om sorggruppe for voksne i Ødsted og Jerlev sogne. Det har endnu ikke været muligt at samle nok mennesker til at mødes i sorggruppen. Men tilbuddet gælder endnu. Kontakt sognepræsten, hvis du er interesseret.

Kriteriet for at være med er, at man bærer på en sorg, som det er svært at gå med på egen hånd.

Tid og sted: Ødsted Sognehus. Onsdage kl. 16.30

Kontakt sognepræst, Martin Bonde Eriksen, Tlf.: 75 86 50 41 / mber@km.dk

Inge Lolk er sorggruppeleder

Inge er uddannet socialrådgiver med 23 års erfaring på familieområdet og derfor erfaringer med familier i sorg. Derudover er hun uddannet cand. mag. i diakoni, hvor hun særligt – i såvel projekt som i kandidatspeciale – har beskæftiget sig med sorgforståelse, sorgbehandling og sorggrupper for børn, unge og voksne. Inges interesse for den åndelige omsorg i forhold til medmennesker i sorg er ikke mindst opstået af egne tab, og har medvirket til, at hun gerne vil bidrage med dette tiltag i vores sogne, og med sin familieterapeutiske tilgang har hun blik for, at sorg kan være særdeles vanskelig at bære, hvis man sidder og føler sig ensom i relation til sin familie eller sine kære.

Sorg

Når et menneske dør fra os, er det helt naturligt, at vi bliver fulde af sorg og til tider plages af kaotiske og negative tanker. Sorg er en helt naturlig reaktion på et tab. Psykolog Mai-Britt Guldin, der på Aarhus Universitet har lavet forskningsarbejde i sorg, skriver i sin bog ”Sorg”, at sorg og glæde er tæt forbundne. De
to følelser er hinandens forudsætninger og fuldender hinanden. Det er jo netop sådan, at hver gang, der er et menneske, vi føler kærlighed til, er der også risiko for at miste det menneske.

Sorg er en følelse, det kan føles rigtig uoverkommelig og svær at dele med sine omgivelser, og man kan komme til at føle sig alene med sine følelser og tanker omkring tabet.

Om sorggruppen

Vi vil mødes 8 gange begyndende i september måned, af 2-2½ timer pr. gang, alt efter det endelige antal medlemmer. Gruppen vil maksimalt rumme 8 deltagere, da det er vigtigt, at alle kan komme til orde og blive lyttet til. Det er uden betydning, om du er vant til at komme i kirken eller ej, og der kræves ikke nogen forudsætninger for at være med i gruppen. 

Det bliver en ”lukket” gruppe, hvilket betyder, at der ikke løbende optages medlemmer. Dét har stor betydning for deltagerne, idet det er med til at skabe en høj grad af tryghed og samhørighed i gruppen. Der er naturligvis tavshedspligt for dem, der deltager.

Du vil via en samtale med sognepræst Martin Bonde Eriksen kunne blive klogere på, om du måske kan have gavn af et sådant forløb. Det vil også sikre, at hvis du sidder med en mere langvarig kronisk sorg, kan du blive henvist til et mere relevant tilbud end sorggruppe.

Gruppemøderne vil foregå i sognehuset, hvor vi tænder lys, synger fælles sange, taler i gruppen, med plads til grin og gråd, lytter til musik og meget mere. Hver gang serveres der også kaffe og kage. Vi vil bruge kirkerummet ind i mellem. Der vil gennem støtte og indbyrdes samtale skabes mulighed for at finde livsmodet frem efter et tab. I sorggruppen vil du opleve, at der er plads til din sorg, dine fortællinger, dine tårer, din afmægtighed, din vrede. Ligesom der er plads til dig de dage, hvor du har mest brug for at være tavs og til stede i gruppen.