Studiekreds efteråret 2018

HVORFOR TRO?

"Jeg tror - men på min egen måde". Sådan svarer mange danskere i dag, når vi spørger ind til troen. Men hvad ligger der i “men på min egen måde”? Det vil vi undersøge i efterårets studiekreds ved at stille spørgsmålet: Hvorfor tro? Hvorfor kan så mange af os svare: Jeg tror!, mens vi har svært ved at sætte ord på? Hvorfor bruger vi et begreb som tro i en tidsalder, hvor videnskaben forklarer så meget? Men også: Hvad betyder tro? Hvorfor har vi brug for tilføjelsen “men på min egen måde”?

Det er store spørgsmål, men når vi kommer i gang, så åbner spørgsmålene helt sikkert op for tanker, oplevelser og liv. Vi vil komme nærmere en forståelse af os selv og hinanden.

Studiekredsen er arrangeret i et samarbejde mellem Ødsted og Jerlev sogne og Ødstedfællesskabet. Vi forholder os forskelligt til troen, men i dialogen nærmer vi os hinanden i gensidig respekt.

Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med, men det er godt at være nysgerrig. Vi tager udgangspunkt i os selv, og så kommer sognepræst Martin Bonde Eriksen, teolog Frank Risbjerg Kristensen og leder af KFS’ ledertræningscenter i Ødsted, Jakob Skovgaard Højlund, med deres bud på, hvorfor de tror. Men det meste af tiden vil vi bruge på samtale. Vi holder ikke foredrag, blot korte oplæg, der skal sætte gang i en dialog, som forhåbentlig bliver spændende og udfordrende.

Enhver kan deltage i de aftener, de har lyst til. Det er intet krav, at man deltager i det hele. Forhåndstilmelding er heller ikke nødvendig, men man er selvfølgelig velkommen til at skrive til Martin Bonde Eriksen, hvis man er interesseret.

Vi mødes kl. 19.30 på følgende datoer i Ødsted sognehus:

13. september: Fordi jeg er døbt. Ved Martin Bonde Eriksen
27. september: Fordi tro er livsvigtig. Ved Jakob Skovgaard Højlund
9. oktober: Fordi jeg ik’ ka’ la’ være. Ved Martin Bonde Eriksen
30. oktober: Fordi tro er fællesskab med Gud. Ved Frank Risbjerg Kristensen