Præst og organist


Som I nok alle ved, søger vi ny præst, idet Martin Bonde Eriksen har fået nyt embede. Stillingen har været opslået, og ansøgningsfristen var den 9.november.
Vi forventer at kunne besætte stillingen fra den 15. januar 2021. I den mellemliggende periode passes embedet af forskellige præster fra Vejle provsti.

Organist Henriette Hoppe er tillige fratrådt sin stilling med udgangen af oktober, og har fået nyt job på Sjælland. Menighedsrådet har besluttet at vente med ansættelse af ny organist, til vi har en ny præst på "posten". I mellemtiden trækker vi på vikarer samt organisten fra Højen kirke, Helle Gamborg. 

 

 

Ødsted kirke
Jerlev kirke