Ansatte i Ødsted og Jerlev Kirker

Sognepræst

Martin Bonde Eriksen

Ribevej 42, Ødsted
7100 Vejle

75 86 50 41
21 42 93 51
mber@km.dk

 

Fridag: Mandag


Sognepræst ved afløsning

Inger Marie Raunkiær-Jensen

Gl. Højenvej 136
7100 Vejle

75 86 31 28
imrj@km.dk

Fridag: fredag


Kordegn og kirkekontor

Sanne Sommer

Tværvej 4
6040 Egtved

75 55 13 40
sas@km.dk

Træffes alle hverdage mellem kl. 9 og 13

Kan efter aftale træffes på kirkekontoret i Ødsted.

Ødsted Kirke

Graver

Morten Søe Andersen

75 86 55 95
29 62 29 74
graver.oedsted@gmail.com

Fridag: mandag

Organist

Henriette Holm Hoppe

75 24 52 15
22 59 68 13
henrietteholmhoppe@gmail.com

Fridag: mandag

Kirke- og kulturmedarbejder

Ulla Abelstedt

60 47 89 58

ullaabelstedt@outlook.dk

Kirkesangere

Frida Jensen, 75 86 33 21

Hans Jørgen Bjerre, 20 61 20 43

Pernille Böser, 22 14 04 40

Gravermedhjælper

Henrik Fogh Jensen

50 43 07 47
hen-j@hotmail.com

Jerlev Kirke

Graver

Allan Jensen

22 66 65 10
allanjensen28@gmail.com

Fridag: mandag

Organist

Stillingen er vakant

Kirkesangere

Frida Jensen, 75 86 33 21

Hans Jørgen Bjerre, 20 61 20 43

Pernille Böser, 22 14 04 40

Gravermedhjælper

Henrik Madsen

27 63 95 90

hrm@profibermail.dk