Nyt menighedsråd pr. 1. søndag i advent 2020

På Valgforsamlingen den 15. september valgtes:

I Ødsted:
Åse Schrøder, Jørn Aagaard Lauersen, Annette Peschardt, Karin Møller, Inge Lolk
Stedfortrædere: Per Granild og Michael Schrøder

I Jerlev:
Carsten Bjerre, Esther Højgaard Smidstrup, Jens Nyberg, Kurt Stoldt, Arne Gadager Jørgensen Stedfortrædere: Jesper Vestergaard Nissen og Annalise Nielsen


Menighedsrådets udvalg

Kirke- og kirkegårdsudvalg

Åse Schrøder
Annette Peschardt
Lise Nielsen
Arne Jørgensen
Morten Søe Andersen(Ødsted)
Allan Jensen(Jerlev)

Præstegårdsudvalg

Jørn Aagaard
Bent Nielsen
Arne Jørgensen
Carsten Bjerre

Aktivitetsudvalg

Johann Petersen
Kurt Stoldt
Inge Lolk
Åse Schrøder
Henriette Hoppe

Diakoniudvalg

Inge Lolk
Annette Peschardt
Jørn Aagaard
Kurt Stoldt

Børneudvalg

Johann Petersen
Inge Lolk
Ulla Abelstedt

Kirkebladsudvalg

Åse Schrøder
Lene Fogh Karlsbjerg
Christel Grønfeldt

Valgbestyrelse Jerlev

Carsten Bjerre
Johann Petersen

Valgbestyrelse Ødsted

Aase Schrøder
Jørn Aagaard

Ødsted-Jerlev menighedsråd

Formand
Carsten Bjerre
Mejslingvej 40, Jerlev
7100 Vejle
Tlf.: 75 86 57 48/40 15 48 78
carstenbjerre@profibermail.dk


Næstformand og kirkeværge(Ødsted)
Jørn Aagaard Laursen
Birke Allé 14, Ødsted
7100 Vejle
Tlf: 75 86 56 46 / 20 40 08 98
jlaagaard@gmail.com


Kontaktperson
Annette Peschardt
Ribevej 43, Ødsted
7100 Vejle
Tlf: 75 86 40 70 / 28 76 91 23
annettepeschardt@gmail.com


Kasserer
Bent Nielsen
Torveparken 33, Ødsted
7100 Vejle
Tlf: 4075 4034/7572 3333
bni@mailreal.dk 


Kirkeværge(Jerlev)
Arne Jørgensen
Jerlevgårdvej 66, Jerlev
7100 Vejle
Tlf.: 75 86 53 85 / 21 20 33 66
bentej@post12.tele.dk


Sekretær
Inge Lolk
Bøgelund 5, Ødsted
7100 Vejle
Tlf. 21 75 54 89
sangfugl@live.dk


Menigt medlem
Kurt Stoldt
Engmarksvej 26, Jerlev
7100 Vejle
Tlf.: 60 65 90 58
kurtstoldt@gmail.com


Menigt medlem
Aase Svansø Schrøder
Dusgårdvej 25, Ammitsbøl
7100 Vejle
Tlf: 26 81 50 23 / 40 64 37 53
svanenaase@gmail.com


Menigt medlem
Johann Petersen
Jerlevgårdvej 25, Jerlev
7100 Vejle
Tlf.: 75 83 58 84
benteogjohann
@profibermail.dk


Menigt medlem
Lise Nielsen
Horskærvænget 3, Jerlev
7100 Vejle
Tlf. 29 82 85 60
lise@rlw.dk


Sognepræsten

Ribevej 42, Ødsted
7100 Vejle
Tlf. 75 86 50 41