Menighedsrådene

Menighedsrådene yder et stort og vigtigt arbejde i de danske sogne over hele landet. I Ødsted og Jerlev sogne er der et menighedsråd hvert sted, med 6 medlemmer i Ødsted og 5 medlemmer i Jerlev. Planen er, at menighedsrådene på sigt skal slås sammen.

Der blev afholdt menighedsmøde i henholdsvis Ødsted og Jerlev den 7. og 9. november 2017 angående planerne om sammenlægningen af menighedsrådene. På begge møder mødte et pænt antal interesserede op. Der var en seriøs debat, der endte med skriftlige afstemning. I Ødsted blev sammenlægningen enstemmigt vedtaget, og i Jerlev var resultatet 20 ja-stemmer og 3 nej-stemmer. Se referaterne af møderne under punktet Kontakt - menighedsråd - Jerlev/Ødsted.

Menighedsrådene skal først og fremmest arbejde for at fremme kirkens liv og vækst. Men kirken er både en bygning, en institution og et fællesskab. Og menighedsrådsarbejdet foregår i spænding mellem disse forskellige kirkeforståelser. Overordnet kan man dog sige, at bygningen og institutionen er til for at sikre kirken som fællesskab, for som Grundtvig skriver i en af sine salmer: Kirken, den er et gammelt hus, bygget af levende stene.

På undersiderne finder man oplysninger om menighedsrådenes konkrete arbejde i form af referater fra menighedsrådsmøderne. Møderne og referaterne er offentlige. På hjemmesiden sogn.dk kan man finde budgetter og regnskaber for samtlige menighedsråd i Danmark.

Menighedsrådene har mange vidt forskellige opgaver, der kort kan beskrives således:

  • at være forvaltningsmyndighed
  • at være arbejdsgiver for de ansatte bortset fra præsten
  • at vedligeholde bygninger og anlæg
  • at være menighedens repræsentanter
  • at arbejde for at fremme kirkens liv og vækst

Nyt fælles menighedsråd

Nyt fælles menighedsråd fra 1. søndag i advent

Der er det seneste halvandet år blevet løbende informeret om sammenlægningen af menighedsrådene i Ødsted og Jerlev sogne. Nu er vi endelig så vidt, at menighedsrådene bliver lagt sammen fra 1. søndag i advent. Sognene forbliver dog adskilt.

Det nye menighedsråd kommer til at bestå af 10 menighedsrådsmedlemmer i alt - fem fra hvert sogn. Navnene er offentliggjort herunder. Der har endnu ikke været afholdt konstituerende møde, så posterne er ikke fordelt. Når det er sket, vil det blive offentliggjort snarest muligt.

 

Menighedsrådsvalg 2018: Offentliggørelse af navne

På opstillingsmøderne til menighedsrådvalget 2018 blev der valgt fem menighedsrådsmedlemmer fra hvert sogn til det nye fælles menighedsråd for Ødsted og Jerlev sogne, der tiltræder første søndag i advent. Der er ikke indkommet nogen alternative lister, og derfor er følgende personer blev valgt:

Ødsted: Jørn Aagaard, Annette Peschardt, Bent Nielsen, Åse Svansø Schrøder og Inge Lolk. Suppleanter blev Per Granild og Erik Qvist

Jerlev: Carsten Bjerre, Anna Lise Nielsen, Johann Petersen, Kurt Stoldt og Arne Jørgensen. Suppleanter blev Jesper Vestergård Nissen og Henning Madsen


Ødsted sogns menighedsråd

Jerlev sogns menighedsråd

Carsten Bjerre (formand)
Mejslingvej 40, Jerlev
7100 Vejle
Tlf.: 75 86 57 48 / 40 15 48 78
E-mail: carstenbjerre@profibermail.dk


Johann Petersen
(Næstformand)
Jerlevgårdvej 25, Jerlev
7100 Vejle
Tlf.: 75 83 58 84
E-mail: benteogjohann@profibermail.dk


Arne Jørgensen (kasserer, kirkeværge)
Jerlevgårdvej 66, Jerlev
7100 Vejle
Tlf.: 75 86 53 85 / 21 20 33 66
E-mail: bentej@post12.tele.dk


Henning Madsen (kontaktperson)
Solvang 18, Jerlev
7100 Vejle
Tlf.: 75 86 53 85 / 27 52 53 85
E-mail: hma@email.dk


Kurt Stoldt (sekretær)
Engmarksvej 26, Jerlev
7100 Vejle
Tlf.: 60 65 90 58
E-mail: kurtstoldt@gmail.com


Martin Bonde Eriksen (sognepræst (kirkebogsfører))
Ribevej 42, Ødsted
7100 Vejle
Tlf.: 75 86 50 41 / 21 42 93 51
E-mail: mber@km.dk