Livets begivenheder

Fødsel, dåb, konfirmation, vielse og død...

Ved livets største begivenheder er kirken med. Ved livets begyndelse og slutning lyder den samme lovsang til Gud, der indrammer menneskets liv fra vugge til grav:

"Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde."

Ordene er både inspirerende til liv og trøstende i forhold til det liv, der måske ikke blev, som vi havde håbet. Sådan udtrykker kristendommen både opmuntring til liv, omsorg for dem, der har mistet modet, og forladelse for alt det, vi ikke formåede.

Her på siden kan du læse om, hvad du skal gøre, hvad der sker og hvad det betyder, når der sker noget stort i livet, som fødsel, dåb, konfirmation, vielse eller død.