Dåb

Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed. Derfor er det en rigtig festdag i Ødsted og Jerlev sogne, hver gang et lille barn bliver døbt. 
Barnet bliver døbt på den kristne tro, og har troen med sig i bagagen resten af livet. I dåben svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. Dåben er et vidnesbyrd om Guds kærlighed til barnet og derfor er dåben en gave fra Gud, fordi kærlighed er den største gave.

Sammen med kærligheden kommer troen, for når vi føler os elsket, så har vi også tillid til den, der elsker os; og tillid er det samme som tro.

Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen.

Hvad skal du gøre?

Hvis dit barn skal døbes, så ring til sognepræst Martin Bonde Eriksen. Så finder I sammen et tidspunkt til dåben og dåbssamtalen, hvor han fortæller mere om dåben og dens betydning.

I forbindelse med registreringen af dåben skal der bruges oplysninger om hhv. barnets navne og faddernes navne og adresser, samt oplysninger om hvem, der bærer barnet til dåben. Inden samtalen med præsten bedes disse oplysninger sendt til præstesekretær Sanne Sommer på mailadressen: sas@km.dk eller til postadressen: Tværvej 4, 6040 Egtved.

Faddere

En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Nogle går i kirke med barnet. Andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger.


I  skal vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb, i folkekirken eller i et andet kristent trossamfund, men behøver ikke at være medlem af folkekirken. Minimumsalderen for en fadder er den sædvanlige konfirmationsalder dvs. 13-14 år.
Gudfaren eller gudmoren er den person, der bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne eller en af forældrene.

Sådan foregår dåben

Foto: Hartmann Schmidt Fotografi

En dåb i Ødsted og Jerlev Kirker er en del af søndagens gudstjeneste. I bærer barnet ind ved gudstjenestens begyndelse og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden.
 Når det er blevet tid til selve dåben, går forældrene med barnet og fadderne frem til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne bliver også opfordret til at komme med op til døbefonten, så de kan se, hvad der sker. 
Præsten begynder med at bede en bøn. Den bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om ”Lad de små børn komme til mig”. Så taler præsten direkte til barnet, og tegner korset for ansigtet og brystet som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud.
 Derefter kommer vi til den del, hvor den, der bærer barnet, skal sige noget.


  • Præsten spørger: ”Hvad er barnets navn”. Den, der bærer barnet, svarer.

  • N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!

  • Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja!

  • Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!

  • Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!

  • Vil du døbes på denne tro? - Ja!

Præsten øser vand på barnets hoved tre gange og siger: Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og så velsigner præsten barnet.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben og de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro.

I Ødsted og Jerlev Kirker modtager dåbsfamilien en lille dåbspakke med en børnebibel.

Der er også mulighed for at deltage i kirkernes mange tilbud for børn, f.eks. babysalmesangkirkens børnetimeminikonfirmander og naturligvis konfirmationsforberedelsen.

Dåbens symboler

Dåbens symboler siger en del om, hvad dåben betyder. Martin Luther kaldte dåben for "et synligt ord", fordi dåbshandlingen er en forkyndelse af Guds kærlighed. Her mærker vi og ser Guds nådes kraft.

Symboler er specielle på den måde, at de skaber en forbindelse til et meningslag i tilværelsen, de kan anslå strenge i menneskets åndelige liv, som det almindelige sprog ikke kan berøre. Vi skal både kunne tale om symbolerne, sådan at vi forstår dem, men hvis vi taler for meget om dem, mister de deres værdi. Nedenfor er der en række billeder af dåbens symboler.

Døbefonten i Ødsted. Døbefonten er af granit og kan være et symbol på det urokkelige fundament, som Guds kærlighed giver vores liv.
Døbefonten i Jerlev: Også den er af granit, og det kan også symbolisere den klippe, som kilden strømmer ud af, kilden med det livgivende vand.
Ved dåben bliver den døbte også optaget i menigheden. Derfor foregår dåben ved en almindelig gudstjeneste, og hele menigheden beder Fadervor sammen med dåbsforældrene for det lille barn.
Dåben blev indstiftet af Kristus selv efter hans død og opstandelse: "Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet i døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndends navn" Matt 28,19.
Vandet i dåbsfadet symboliserer liv og renhed. Vandet er en uundværlig del af livet, men Jesus siger: "Den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste" Joh 4,14.