Fødsel

At få et barn er det største under og ofte den største omvæltning i et menneskeliv. Med barnet følger et stort ansvar for barnets ve og vel. Men der er også en række lovpligtige bestemmelser, som forældrene har ansvar for at ordne, efter at barnet er født.

Hvad skal du gøre?

Efter en fødsel anmelder jordmoderen altid barnets fødsel til morens bopælssogn. Har der ikke medvirket en jordmoder ved fødslen, skal forældrene anmelde fødslen til kirkekontoret. Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren underskrive en "omsorgs- og ansvarserklæring" senest 14 dage efter fødslen. Erklæringen indsendes digitalt via www.borger.dk under punktet "Familie og børn".

Navn

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåben. Hvis barnet ikke skal døbes, eller det skal navngives før dåben, skal du anmelde navngivelsen digitalt på www.borger.dk under punktet "Familie og børn".

I enkelte tilfælde sker det, at forældrene ønsker et navn til barnet, der endnu ikke er godkendt. Når det sker, sender kirkekontoret sagen videre til statsforvaltningen. Det drejer sig oftest om navne, der traditionelt bliver brugt i andre kulturer. Hos statsforvaltningen ser de som regel gerne dokumentation for, at navnet er et "rigtigt" navn.

På Ankestyrelsens hjemmeside kan du se en liste over godkendte fornavne i Danmark: https://ast.dk/born-familie/navne/navnelister

Se desuden navneloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173271