Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv. 
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelse i Ødsted og Jerlev Kirker foregår på to lejrture, fire hele dage og en weekend med overnatning i kirken. Derudover er der 8 gudstjenester i løbet af forberedelsestiden, som konfirmanderne skal komme til.

Konfirmationsforberedelse er noget andet end at få undervisning i skolen. Vi skal opleve kristendommen sammen. Vi skal lære, hvad det vil sige at tro. Og vi skal erfare, at vi alle er elsket af Gud - uanset hvilke særheder og laster, vi render rundt med. Desuden handler forberedelsestiden om at lære at tænke selv. Ind til man når konfirmationsalderen er det godt at lytte til, hvad de ældre allerede har lært. Herefter skal konfirmanderne selv til at tumle med de store spørgsmål i livet. Det fortsætter resten af livet, men det begynder med konfirmationsforberedelsen.

Aktiviteter

Konfirmandopstartsgudstjeneste
Konfirmationsforberedelsen begynder med en opstartsgudstjeneste, der er lidt anderledes end de fleste gudstjenester. Ved denne gudstjeneste bliver det nemlig forklaret undervejs, hvad der sker og hvorfor, vi fejrer gudstjeneste, som vi gør. Det betaler sig at følge godt med, for konfirmanderne får brug for det senere i forløbet.

Efter gudstjenesten er der velkomst og informationsmøde for alle konfirmander og deres forældre.

Konfirmandlejre
I løbet af forberedelsestiden skal konfirmanderne på to lejre fra torsdag eftermiddag til lørdag formiddag. På lejrene skal vi naturligvis lære en masse, men vi skal også hygge os og have en god tur sammen. Konfirmanderne hjælper med forskellige pligter i løbet af lejren; vi står også for madlavning sammen.

Hele konfirmanddage
De hele konfirmanddage er spredt ud over året. På to af dagene skal vi på tur, den første gang til et fængsel; desuden skal vi forberede en gudstjeneste, som vi senere skal stå for sammen, og på den sidste hele dag skal vi forberede os til selve konfirmationsdagen.

Overnatning i kirken
I marts skal vi overnatte i kirken fra lørdag til søndag. Vi mødes over middag om lørdagen og skal lære om Diakoni, det vil sige kirkens sociale arbejde, og om aftenen er der underholdning og hygge. Næste dag deltage vi i gudstjenesten, og derefter skal vi ud at samle penge ind for Folkekirkens Nødhjælp.

Gudstjenester
Konfirmanderne skal deltage i 8 udvalgte gudstjenester undervejs mod selve konfirmationsdagen. Her møder konfirmanderne en halv time før gudstjenesten, og gudstjenesten bliver introduceret for konfirmanderne. Gudstjenesterne er skiftevis i Ødsted og Jerlev kirke.

Sådan forgår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Ødsted og Jerlev Kirker går præst og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder. 
Konfirmationen begynder som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, og derefter en tale til jer konfirmander.


Selve ritualet foregår ved alteret, , hvor konfirmanderne først siger trosbekendelsen i kor. Derefter knæler konfirmanderne én efter én og præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.
 Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
 Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Kommende datoer

 

Har du et barn, der skal konfirmeres i 2019, 2020 eller i 2021, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

 

Ødsted Kirke

2019: Fredag den 17. maj

2020: Fredag den 8. maj

2021: Fredag den 30. april

 

Jerlev Kirke

2019: Søndag den 19. maj

2020: Søndag den 10. maj

2021: Lørdag den 1. maj