Navneændring

De fleste navneændringer foretages digitalt på www.borger.dk under punktet Familie og børn. 

Gebyr for navneændringer er pr. 1.1.2019: kr. 500,00

Navneændring i forbindelse med vielse:

Hvis du eller I ønsker at ændre navnet i forbindelse med en vielse, er der intet gebyr forbundet med navneændringen, hvis der skabes en form for navnefællesskab. I skal indsende ansøgning digitalt via www.borger.dk under punktet "Familie og børn."

Der kan søges om gebyrfri navneændring i op til tre måneder efter vielsen.

Navneændring for børn:

Ønskes navneændring for et barn under 12 år, skal der ifølge reglerne oplyses om barnets holdning til navneændringen, hvorfor barnet kan indkaldes til en samtale.

Navneændring for børn mellem 12 og 15 år: 

Ansøges der om navneændring for børn mellem 12 og 15 år skal barnet selv medunderskrive ansøgningen. Da man først kan få NemID, når man fylder 15 år, kan ansøgning om navneændring for børn mellem 12 og 15 år kun foretages på papirblanket. Blanketten udskrives fra borger.dk eller fås ved henvendelse på telefon 75 55 13 40 eller mail sas@km.dk  Kvittering for betaling skal sammen med den udfyldte blanket afleveres på kirkekontoret: Tværvej 4, 6040 Egtved.

Navneændring af et barn mellem 15 og 17 år foretages digitalt, men barnet skal samtykke via digital signatur med NemID.