Menighedsrådene

Menighedsrådene yder et stort og vigtigt arbejde i de danske sogne over hele landet. I Ødsted og Jerlev sogne er der et menighedsråd hvert sted, med 6 medlemmer i Ødsted og 5 medlemmer i Jerlev. Planen er, at menighedsrådene på sigt skal slås sammen.

Menighedsrådene skal først og fremmest arbejde for at fremme kirkens liv og vækst. Men kirken er både en bygning, en institution og et fællesskab. Og menighedsrådsarbejdet foregår i spænding mellem disse forskellige kirkeforståelser. Overordnet kan man dog sige, at bygningen og institutionen er til for at sikre kirken som fællesskab, for som Grundtvig skriver i en af sine salmer: Kirken, den er et gammelt hus, bygget af levende stene.

På undersiderne finder man oplysninger om menighedsrådenes konkrete arbejde i form af referater fra menighedsrådsmøderne. Møderne og referaterne er offentlige. På hjemmesiden sogn.dk kan man finde budgetter og regnskaber for samtlige menighedsråd i Danmark.

Menighedsrådene har mange vidt forskellige opgaver, der kort kan beskrives således:

  • at være forvaltningsmyndighed
  • at være arbejdsgiver for de ansatte bortset fra præsten
  • at vedligeholde bygninger og anlæg
  • at være menighedens repræsentanter
  • at arbejde for at fremme kirkens liv og vækst

 

Menighedsrådet vælges som regel for 4 år ad gangen, men ved sidste menighedsrådsvalg besluttede både Ødsted og Jerlev menighedsråd, at de blot skulle vælges for de næste 2 år. Det vil sige, at der er valg til menighedsrådene næste gang i efteråret 2018.

For menighedsrådets kontaktoplysninger se under punktet: Kontakt / Menighedsråd