Kommende menighedsrådsmøder 2018


Menighedsrådet i Jerlev

Menighedsrådet, som tiltrådte 1. søndag i advent 2016:

Formand: Carsten Bjerre
Næstformand: Johann Petersen
Kontaktperson: Henning Madsen
Kirkeværge og kasserer: Arne Gadager Jørgensen
Sekretær: Kurt Stoldt
Sognepræst: Martin Bonde Eriksen

--------

MENIGHEDSRÅDETS KONTAKTOPLYSNINGER:

klik her

-------- 

Udvalg:

Kirkegårdsudvalg: hele rådet

Præstegårdsudvalg: Henning Madsen, Johann Petersen

Valgudvalg: Carsten Bjerre, Johann Petersen

Aktivitetsudvalg: Johann Petersen, Kurt Stoldt, samt repræsentanter fra Ødsted

Underskriftsberettiget: Carsten Bjerre, Arne Jørgensen

Repræsentant for ungdomspræst og skole-kirkesamarbejde: Henning Madsen, Stedfortræder Johann Petersen