Møde angående sammenlægning af Jerlev og Ødsted menighedsråd

Tirsdag den 7. november kl. 19.30 i Ødsted Sognehus

Torsdag den 9. november i Jerlev Kulturhus

Menighedsrådene i Ødsted og Jerlev har i længere tid drøftet mulighederne for at slå de to menighedsråd sammen til ét fælles menighedsråd for Ødsted og Jerlev sogne. Menighedsrådene er nu så langt, at de gerne vil drøfte mulighederne med alle interesserede i de to sogne.

Ifølge lovgivningen på området skal dette ske i forbindelse med et menighedsmøde i hvert sogn, hvor de fremmødte kan give udtryk for deres holdninger, og hvor der skal stemmes om forslaget. Det afgøres ved simpelt flertal på hvert menighedsmøde, om de to sogne kan godtage forslaget.
 
Kom og hør om tankerne bag forslaget og giv din holdning til kende på menighedsmødet.


Menighedsrådet i Jerlev

Menighedsrådet, som tiltrådte 1. søndag i advent 2016, består af:

Formand: Carsten Bjerre
Næstformand: Johann Petersen
Kontaktperson: Henning Madsen
Kirkeværge og kasserer: Arne Gadager Jørgensen
Sekretær: Kurt Stoldt
Sognepræst: Martin Bonde Eriksen

--------

MENIGHEDSRÅDETS KONTAKTOPLYSNINGER:

klik her

-------- 

Udvalg:

Kirkegårdsudvalg: hele rådet

Præstegårdsudvalg: Henning Madsen, Johann Petersen

Valgudvalg: Carsten Bjerre, Johann Petersen

Aktivitetsudvalg: Johann Petersen, Kurt Stoldt, samt repræsentanter fra Ødsted

Underskriftsberettiget: Carsten Bjerre, Arne Jørgensen

Repræsentant for ungdomspræst og skole-kirkesamarbejde: Henning Madsen, Stedfortræder Johann Petersen