Kommende menighedsrådsmøder 2017

Møderne er offentlige og afholdes i Ødsted Sognehus, Vesterbyvej 30.

Møderne begynder kl. 19.30.

Den 25. oktober

Den 29. november

Menighedsrådet i Ødsted

Menighedsrådet, som tiltrådte 1. søndag i advent 2016, består af:

Formand: Jørn Aagaard
Næstformand: Annette Peschardt
Kirkeværge: Lene Karlsbjerg
Kasserer: Bent Nielsen
Kontaktperson: Annette Peschardt
Sekretær: Karin Møller
Menigt medlem: Åse Schrøder
Sognepræst: Martin Bonde Eriksen

Bente Loft fortsætter som regnskabsfører.

-----------------

KONTAKTOPLYSNINGER:

Kontakt / Menighedsråd

---------------- 

Udvalg:

Sognehusudvalg: Annette Peschardt, Aase Schrøder, Bent Nielsen, Jørn Aagaard

Aktivitetsudvalg: Lene Karlsbjerg, Aase Schrøder (sammen med repræsentanter fra Jerlev)

Præstegårdsudvalg: Jørn Aagaard, Bent Nielsen

Kirkegårdsudvalg: Åse Schrøder, Karin Møller, Annette Peschardt, Martin Bonde Eriksen

Repræsentant til ungdomspræst- og skolekirkesamarbejdet: Annette Peschardt, Stedfortræder: Lene Karlsbjerg

Underskriftsberettiget: Jørn Aagaard, Bent Nielsen

Valgbestyrelse: Karin Møller, Aase Schrøder, 

Formand for valgbestyrelsen: Bent Nielsen

Bygningssagkyndig: Kuno Mielby


Møde angående sammenlægning af Jerlev og Ødsted menighedsråd

Tirsdag den 7. november kl. 19.30 i Ødsted Sognehus

Torsdag den 9. november i Jerlev Kulturhus

Menighedsrådene i Ødsted og Jerlev har i længere tid drøftet mulighederne for at slå de to menighedsråd sammen til ét fælles menighedsråd for Ødsted og Jerlev sogne. Menighedsrådene er nu så langt, at de gerne vil drøfte mulighederne med alle interesserede i de to sogne.

Ifølge lovgivningen på området skal dette ske i forbindelse med et menighedsmøde i hvert sogn, hvor de fremmødte kan give udtryk for deres holdninger, og hvor der skal stemmes om forslaget. Det afgøres ved simpelt flertal på hvert menighedsmøde, om de to sogne kan godtage forslaget.
 
Kom og hør om tankerne bag forslaget og giv din holdning til kende på menighedsmødet.