Kommende menighedsrådsmøder 2018

Møderne er offentlige og afholdes i Ødsted Sognehus, Vesterbyvej 30.

Møderne begynder kl. 19.30. 

Datoerne for de kommende møder er følgende:

den 28. november

 

 

Menighedsrådet i Ødsted

Menighedsrådet, som tiltrådte 1. søndag i advent 2016:

Formand: Jørn Aagaard
Næstformand: Annette Peschardt
Kirkeværge: Lene Karlsbjerg
Kasserer: Bent Nielsen
Kontaktperson: Annette Peschardt
Sekretær: Karin Møller
Menigt medlem: Åse Schrøder
Sognepræst: Martin Bonde Eriksen

Bente Loft fortsætter som regnskabsfører.

-----------------

KONTAKTOPLYSNINGER:

Kontakt / Menighedsråd

---------------- 

Udvalg:

Sognehusudvalg: Annette Peschardt, Aase Schrøder, Bent Nielsen, Jørn Aagaard

Aktivitetsudvalg: Lene Karlsbjerg, Aase Schrøder (sammen med repræsentanter fra Jerlev)

Præstegårdsudvalg: Jørn Aagaard, Bent Nielsen

Kirkegårdsudvalg: Åse Schrøder, Karin Møller, Annette Peschardt, Martin Bonde Eriksen

Repræsentant til ungdomspræst- og skolekirkesamarbejdet: Annette Peschardt, Stedfortræder: Lene Karlsbjerg

Underskriftsberettiget: Jørn Aagaard, Bent Nielsen

Valgbestyrelse: Karin Møller, Aase Schrøder, 

Formand for valgbestyrelsen: Bent Nielsen

Bygningssagkyndig: Kuno Mielby