Ødsted sognehus

Vesterbyvej 30, Ødsted, 7100 Vejle

Sognehusets adresse er Vesterbyvej 30, Ødsted, 7100 Vejle 

 

Huset blev indviet den 22. januar 2017 og er efterfølgende taget i brug af personalet, kirkens børnetime, babysalmesang, kor, menighedsråd, fællesspisning og en masse andet.

Det er naturligt, at der også er ønsker om at låne eller leje huset til arrangementer, der ikke har direkte noget med Ødsted og Jerlev kirkers aktiviteter at gøre. Menighedsrådet finder i øjeblikket løbende ud af, hvordan det skal fungere. Men overordnet set er vi meget positivt indstillet over for udlån af lokalerne, det være sig først og fremmest til lokale foreninger eller grupper. Foreløbigt er vi nået frem til følgende løsning, som kan ændre sig, hvis vi finder det nødvendigt. Menighedsrådet skal lige finde sine ben i det arbejde, og derfor er alle brikker ikke faldet helt på plads endnu.


Udlejning til foreninger

Hvis en forening ønsker at benytte lokalerne, kan de lejes til en pris á 2.000 kr., eller for halvdelen af lokalerne til 1.400 kr.. Man kan tidligst reservere en dato 3 måneder før arrangementet. Det har vi besluttet for at sikre, at vores kirkelige aktiviteter har et sted at være.

Lokale foreninger kan mod forespørgsel få en billigere aftale. Den skal aftales direkte med menighedsrådet. Men vi ønsker at understrege, at lokalerne meget gerne må benyttes, så hvis I er en lokal forening, der vil låne lokalerne, men eventuelt har en stram økonomi, skal I ikke holde jer tilbage for at høre nærmere.

Udlejning til fester

Vi udlejer ikke sognehuset til fester, men det vil være muligt at leje sognehuset til en bryllupsreception, til et mindesamvær efter en bisættelse/begravelse eller til komsammen efter en dåb.

Kontakt menighedsrådsmedlem Bent Nielsen eller sognepræst Martin Bonde Eriksen for at booke lokalerne.

Find kontaktoplysningerne under punktet: Kontakt - øverst på siden.