Ødsted sognehus

Vesterbyvej 30, Ødsted, 7100 Vejle

Sognehusets adresse er Vesterbyvej 30, Ødsted, 7100 Vejle 

 

Huset blev indviet den 22. januar 2017 og er efterfølgende taget i brug af personalet, kirkens børnetime, babysalmesang, kor, menighedsråd, fællesspisning og en masse andet.

Imidlertid synes vi i menighedsrådet, at der er plads til mere liv i det dejlige hus. Vi vil gerne invitere foreninger og lokale grupper ind i Sognehuset. 

Vi har drøftet meget frem og tilbage, hvad der er rimelige låne- eller lejevilkår. Vi har ikke fundet Columbusægget. Derfor vil vi gerne høre, hvad I som potentielle brugere ønsker jer. Hvordan vil I gerne kunne bruge huset? Hvilke formål? Hvilke betingelser?

Kontakt menighedsrådsformand Jørn Aagaard Laursen, hvis du har ideer og ønsker til, hvordan huset kan bruges. Mobil 20 40 08 98 eller mail:jlaagaard@gmail.com


Udlejning til foreninger

Vi har i Ødsted menighedsråd besluttet at lave en forsøgsordning i skoleåret 2018/19 for at prøve noget af og se, hvad der giver mening - både for sognet, de daglige brugere - og rent praktisk i forhold til planlægning, rengøring, økonomi osv.

Vi vil afprøve mulighed for at lokale grupper kan låne/leje huset til f.eks. læsekredse, nørklegrupper, skakspil - grupper, der typisk vil bruge huset et par timer ad gangen og bare bruge køkkenet til at lave en kande kaffe i.

Der er nogle få grundlæggende betingelser, der skal overholdes: det skal være almennyttigt og lokalt forankret. Man kan tidligst leje huset 3 måneder før arrangementet, og det skal være varslet mindst 8 dage før. Hvis der er tale om, at man ønsker en møderække hen over sæsonen, må man være villig til at give plads for eventuelle kirkelige arrangementer.

Vi arbejder også på at etablere en offentlig tilgængelig kalender, så alle i sognet kan se, hvad der sker i huset, og hvornår det er ledigt.

Udlejning til fester

Vi udlejer ikke sognehuset til fester, men det vil være muligt at leje sognehuset til en bryllupsreception, til et mindesamvær efter en bisættelse/begravelse eller til komsammen efter en dåb.

Det koster kr. 1.000 at leje huset.

Kontakt Bent Nielsen mobil 40 75 40 34 eller bn@bent-hbnielsen.dk - for at booke lokalerne.